EHBOplus-Meppel
/

Renske Lueb

 

Algemene voorwaarden

De gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig na datering van offerte, tenzij anders is aangegeven. EHBOplus-Meppel  is alleen aan de offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail binnen 30 dagen wordt bevestigd. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.


Aanmelden cursus of vastleggen opdracht

 • de overeenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke aanmelding of opdracht van cursist en/of opdrachtgever
 • de overeenkomst is definitief wanneer deze is bevestigd door EHBOplus-Meppel
 • mondelinge afspraken moeten altijd schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.


Cursist

wanneer er sprake is van een overeenkomst met een vastgelegde startdatum gelden de volgende regels.

 • de betaling van de factuur moet binnen 14 dagen na facturering bijgeschreven zijn
 • annuleringen moeten schriftelijk of via e=-mail plaats te vinden
 • bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de afgesproken startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht
 • bij annulering tussen 7 dagen en de afgesproken startdatum wordt 75% van het cursusgeld in rekening gebracht
 • Wanneer de cursist na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet  aan de cursus deelneemt is er geen recht op terugbetaling


Opdrachtgever

wanneer er sprake is van een overeenkomst, aanbieding of opdracht met vastgelegde (start)datum gelden de volgende regels.

 • de betaling van de factuur moet binnen 14 dagen na facturering bijgeschreven zijn
 • annuleringen moeten schriftelijk of via e-mail plaats te vinden
 • bij annulering tussen 21 tot 8 dagen voor aanvang van de afgesproken datum zal de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn
 • bij annulering tussen 7 dagen en de afgesproken startdatum zal de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn


Aansprakelijkheid

 • EHBOplus-Meppel is niet aansprakelijk voor de tijdens de cursus of training ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) of opdrachtgever
 • EHBOplus-Meppel is niet aansprakelijk voor tijdens de cursus of training opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s) of opdrachtgever
 • EHBOplus-Meppel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade
 • EHBOplus-Meppel is jegens de cursist en opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade ven welke aard dan ook, direct of indirect , welke voor de cursist respectievelijk opdrachtgever voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel cursusmateriaal
 • de cursist wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docent voor aanvang van de training op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes of lichamelijke afwijkingen
 • de cursist verklaart door deelname aan de cursus dat hij/zij de lessen op eigen risico volgt. De kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zicht van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolg van deelname aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 
Opbellen
E-mail
Info